Tingimused

  • Rendilevõtja peab olema vähemalt 18-aastane allkirjaõiguslik teovõimeline isik.
  • Rendiperioodi pikkust arvestatakse ühe kalendripäeva kaupa. Pikemaks perioodiks küsi eraldi pakkumist.
  • Üleandmine on alates kell 12:00 ning tagastus järgmisel päeval kuni kell 12:00. Võimalusel oleme paindlikud!
  • Kui eelnevalt ei lepita kokku teisiti, siis tooted antakse üle ning tagastatakse Ilmarise tee 36, Metsanurme küla
  • Tagatisraha on 30 eur.
  • Tünn, saun ja haagised tuleb tagastada puhtalt. Kui tagastatav ese vajab suuremamahulist väli- või sisepesu, siis arvestatakse tagatisrahast maha 30 eur.
  • Kui tooted vajavad peale renti remonti, siis rentnik kohustub tasuma täies ulatuses kõik kulud, mis kuluvad toote töökorda saamisele.
  • Tünnis ja saunas ei tohi transportimise ajal hoida ühtegi eset. Liikuvad esemed võivad neid kahjustada. Kahjustuste tekkimisel tuleb kahju saanud ese kompenseerida täies ulatuses: Näiteks ilma veeta katki köetud ahi tuleb asendada uuega või kompenseerida täies ulatuses. Kriibitud või muud moodi kahjustatud tünni plastiksisu tuleb kinni maksta täies ulatuses, et asendada uuega.
Tünnisauna rent Sakus Harjumaal